Σολιδάκης Γεώργιος

Καρδιολόγος


Ωράριο Λειτουργίας

Ηρώων Πολυτεχνείου 43, Μέγαρο Τρίανον 2821023239 6974315811