Σκούτας Γεώργιος Κ.

Γενικός Ιατρός


Ωράριο Λειτουργίας

Αδαμάντιου Κοραή 1 2821053780 6944614072