Πετρουλάκης Βασίλειος

Ορθοπεδικός


Ωράριο Λειτουργίας

Ηρώων Πολυτεχνείου 26 2821042018 - 2821056991