Πατιαλιάκας Αθανάσιος

Καρδιολόγος


Ωράριο Λειτουργίας

Εθν.Βενιζέλου 101 2821020520 6979779004