Παπαδάκης Ελευθέριος

Καρδιολόγος


Ωράριο Λειτουργίας

Ηρώων Πολυτεχνείου 34 2821056111