Νταουκάκης Εμμανουήλ

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος


Ωράριο Λειτουργίας

Νεάρχου 9 2821055788