Μαυρογεννη Αναστασία

Γενικός Ιατρός


Ωράριο Λειτουργίας

Ακρωτηρίου & Ανδριανάκη 5 2821057517