Κοκόνας Νικόλαος

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος


Ωράριο Λειτουργίας

Καποδιστρίου 6 2821027704