Γαλανάκης Χρήστος

Γενικός Ιατρός


Ωράριο Λειτουργίας

Εμμ.Μάντακα 1 2821055519 6945155657