Γαλανάκη Χαρίκλεια

Παιδίατρος


Ωράριο Λειτουργίας

Κορνάρου 8-10 (Έναντι ΤΕΒΕ) 2821051613 6972928113