Μπατάκης Χαράλαμπος

Γυναικολόγος


Ωράριο Λειτουργίας

8ης Δεκεμβρίου 32 2821056790 - 2821028472 6944657208