Ακτινολογικό Χανίων Ο.Ε. – Καμηλάκη – Τσεκούρας ΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 43 2821040040